دسته: بازی‌های محلی آباده

بازی‌های محلی آباده: برو و بیا ۱

بازی‌های محلی آباده: برو و بیا

بازی های محلی آباده : برو و بیا (bro o biya) وسایل مورد بازی : چفته ، گو {در بازی بیگیر بی بالو توضیح داده شد}؛ زمین بازی حداقل 30×10 متر مربع . گروه...

بازی‌های محلی آباده: بیگیر بی بالو ۰

بازی‌های محلی آباده: بیگیر بی بالو

برداشت از كتاب بازی‌های محلی آباده نوشتهٔ جمشید صداقت‌کیش بیگیر بی بالو (Bigir Bi Ba:lo) – بگیر بیا بالا: وسایل مورد نیاز بازی: گو (gu) چُفته (chofte) زمین بازی حداقل ۳۰×۱۰ مترمربع گروه سنی...

بازی‌های محلی آباده: یارگیری، قسمت دوم ۱

بازی‌های محلی آباده: یارگیری، قسمت دوم

برداشت از کتاب بازی‌های محلی آباده نوشتهٔ جمشید صداقت‌کیش   سَراَزوَل دو نفری سرازول دو نفری عیناً مشابه سرازول گروهی می‌باشد، با این تفاوت که فقط در این نوع یارگیری تعداد دو نفر می‌باشد...

بازی‌های محلی آباده: یارگیری، قسمت اول ۱

بازی‌های محلی آباده: یارگیری، قسمت اول

در آباده یارگیری برای بازی انواع مختلف دارد که در زیر شرح داده می‌شود: تنگ طلا یا خانه خدا دو نفر استاد جدا از سایر بازیکنان می‌روند و تبانی می‌کنند و یکی از دو...