دسته: میراث فرهنگی و صنایع دستی

تاریخچه آوردن آب ماربر به آباده ۳

تاریخچه آوردن آب ماربر به آباده

لازم به ذکر است که مطالب زیر از کتاب ( تاریخ و جغرافیای شهرستان آباده تالیف سید عبدالرحیم شریف ) چاپ 1345 استخـــراج شـــده است. ذکـــر این مطــالب با ذکـر نـــام کتــاب و نویسنـده...

لیست آثار تاریخی آباده که به ثبت آثار ملی رسیده است! ۶

لیست آثار تاریخی آباده که به ثبت آثار ملی رسیده است!

ردیف نام اثر نام شهرستان شماره ثبت تاریخ ثبت قدمت اثر نشانی فعلی و کامل اثر 1 چهار طاقی سلطانی که به مسجد تبدیل شده آباده 376 ۱۳۲۷/۱۲/۲ ساسانی اسلامی ایزدخواست 2 بنای امامزاده...