برچسب: آباده برف

وقت عکاسی: اولین برف سال ۹۲ آباده ۴

وقت عکاسی: اولین برف سال ۹۲ آباده

کلی ذوق کردم وقتی صبح دوشنبه بیدار شدم. همه‌جا سفید بود. عصر با دوستان رفتیم برف‌بازی و عکس گرفتیم. آباده پر شده بود از آدم‌برفی‌های زیبا و جورواجور… در ادامه می‌تونید تصاویر انتخابی رو...

وقت عکاسی: اولین برف پاییزی + 3 کاغذ دیواری برفی ۹

وقت عکاسی: اولین برف پاییزی + 3 کاغذ دیواری برفی

برف زیباست. این طور نیست!؟ دیروز هر چه فکر کردم دیدم خیلی حیف است که این زیبایی رو از دست بدهم. این شد که دوربین را برداشتم تا این زیبایی ها رو ثبت کنم....