برچسب: آپاتیه

انتشار دوباره نشریه آپاتیه بعد از 8 ماه تعطیلی ۱۶

انتشار دوباره نشریه آپاتیه بعد از 8 ماه تعطیلی

نشریه آپاتیه، امروز شنبه 3 اردی‌بهشت 90 بعد از حدود 240 روز تعطیلی؛ بر روی پیش‌خوان روزنامه فروشی‌های آباده قرار گرفت. آخرین شماره نشریه آپاتیه آباده 39 بود که در تاریخ اول شهریور 89...

هفته‌نامه آپاتیه موقتاً تعطیل شد+جواب آقای خلیفه سردبیر هفته‌نامه درباره علت تعطیلی ۷

هفته‌نامه آپاتیه موقتاً تعطیل شد+جواب آقای خلیفه سردبیر هفته‌نامه درباره علت تعطیلی

هفته‌نامه آپاتیه، هفته‌نامه‌ای که بعد از یک رکود بسیار طولانی با تیمی جدید دوباره منتشر می‌شد؛ پس از انتشار شماره 39 به طور موقت تعطیل/بسته شد. صاحب امتیاز تنها نشریه آباده، شهرداری آباده است،...