استاد «جلال ذوالفنون» با زمستان هم‌سفر شد

برداشت از تارگاه خبرگزاری مهر جلال ذوالفنون نوازنده پیشکسوت سه تار در واپسین روزهای زمستانی با این فصل هم‌سفر شد تا بهار سال نو را نبیند. به گزارش خبرنگار مهر، جلال ذوالفنون نوازنده صاحب...