اولین بازارچه صنایع دستی آباده افتتاح شد اما باز نشد!

افتتاح اولین بازارچه صنایع دستی فارس، در محل تیمچه صرافیان؛ این تیتر خبری است که 28 اسفند ماه 1387 بر روی وبلاگ قرار گرفت. افتتاح اولین بازارچه صنایع دستی در محل تیمچه صرافیان اتفاق...