برچسب: تصاویر بارش برف آباده

وقت عکاسی: اولین برف سال ۹۲ آباده ۴

وقت عکاسی: اولین برف سال ۹۲ آباده

کلی ذوق کردم وقتی صبح دوشنبه بیدار شدم. همه‌جا سفید بود. عصر با دوستان رفتیم برف‌بازی و عکس گرفتیم. آباده پر شده بود از آدم‌برفی‌های زیبا و جورواجور… در ادامه می‌تونید تصاویر انتخابی رو...

وقت عکاسی: آباده برفی! ۵

وقت عکاسی: آباده برفی!

دیروز جمعه صبح هوا ابری بود، اما مدتی بعد آفتاب شد. ولی سریع دوباره ابری شد. دیری نپایید که نم نم بارش باران شروع شد و ادامه پیدا کرد تا بعد از ظهر، الان...