همه چیز درباره سد شهدای ایزدخواست

حمیدرضا لاسیفی: صنعت سدسازی خدمت بسیار بزرگی به بشر در استفاده از منابع آبی و زمینی کرده است. اگر سد را در محل مناسبی بنا کنند از به‌راه افتادن سیل جلوگیری می‌شود. آبی که...