برگزاری اولین سمینار تخصصی شهر الکترونیک، با حضور نخبگان شهرستان آباده

روز یکشنبه 13 اردیبهشت 88 اولین سمینار تخصصی شهر الکترونیک در تالار شهرداری برگزار خواهد شد. پروفسور شهریاری به صورت حضوری در سمینار شرکت می کنند و همزمان با پروفسور بیژن اعرابی از مریلند...