صنایع دستی آباده

برداشت از کتاب بازیهای محلی آباده، نوشته جمشید صداقت‌کیش

از صنایع دستی آباده ابتدا از منبت کاری باید نام برد که شهرت خاص و عام دارد و در تمام کتاب‌های سیاحان ثبت شده است، به ویژه قاشق‌های شربت‌خوری که شهرت جهانی دارد و هیچ موزه یا کلکسیون چوبی وجود ندارد که از قاشق شربت‌خوری آباده در آن وجود نداشته باشد. متأسفانه هنر قاشق سازی اینک از بین رفته و در سایر رشته‌های منبت از جمله کاسه، بشقاب، دیس و سینی، تخته نرد، قاب عکس و… جای آن را گرفته است و باز شهرت برخی از این محصولات عالم‌گیر است و هنرمندان آن قابل ستایش و عزیز.

از صنایع دیگر آباده ملکی دوزی و گیوه دوزی است که اینک جنبه هنر تزیینی آن نسبت به صنعت بیشتر شده و نیز از شهرت زیادی برخوردار است.

از صنایع دیگری که امروزه بازارهای جهان به نام آباده می‌شناسد (فرش آباده) است که حدود ۲۰ سال است در بازارهای جهان با طرح و رنگ خاص عرضه می‌شود و نشانگر (فرش آباده) می‌باشد و بازارهای اروپا و آمریکا و حتی آفریقا را قبضه کرده است و بنابراین هیچ کتابی و کاتالوگی که درباره فرش ایران که در بیست سال اخیر نوشته شده نمی‌توانید بیابید که بحثی از فرش تجارتی آباده نکرده باشد و طرحی از نمونه های آن ارایه نداده باشد.