اوقات شرعی ماه مبارک رمضان 1387 به افق شهرستان آباده

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد روزه بر شما مقرر شده است همان گونه كه بر كسانى كه پيش از شما [بودند] مقرر شده بود باشد كه پرهيزگارى كنيد (183) [روزه در] روزهاى معدودى [بر...