وقت عکاسی: محرم 1387 آباده

عشق تو فزون ز ممکنات است حسین          خون از عطشت دل فرات است حسین در عصر کربلا به راه معشوق                    کاری کرد که عقل مات است حسین تمام تصاویر فوق را میتوانید از اینجا...