ساختمان مسکن مهر، قبل از تمام شدن فرو ریخت!

علت یا علل رخدادن این اتفاق چیست؟

1- چه تضمینی وجود دارد که بقیه ساختمان های همجوار تحت این عنوان ، از امنیت کافی و لازم برخوردار باشند؟

2- تاکنون برای ساخت این ساختمان فروریخته، چه مقدار هزینه شده است؟

3- چه مقدار هزینه لازم است تا خرابه ها جمع آوری شوند؟

4- آیا در هنگام ساخت کیفیت ساخت و استاندارد های لازم بررسی شده بود؟

5- کل هزینه ساخت  مسکن مهر تاکنون چقدر بوده، و با توجه به این اتفاق چقدر هزینه برای اصلاح ساختمان ها لازم است؟

6- مسئول پاسخگو کیست؟

بروز رسانی: 29 فروردین:

با توجه به صحبت های انجام شده با مسئولین ذیربط بزودی در همین وبلاگ مطلبی کامل درباره این اتفاق منتشر خواهد شد.

بروز رسانی: 22 تیر:

تاکنون پاسخی برای این اتفاق از سوی مسئولین داده نشده است.