گزارش: افتتاح اولین مرکز پرورش و تکثیر زالو در آباده

بسمه تعالی گزارش مشروح راه اندازی گروه همیار چتر سفید نیکان مددجویان بهزیستی استان فارس ،شهرستان آباده، کلینیک مددکاری اجتماعی آرامش  در زمینه تولید و تکثیر زالوی درمانی کلینیک مددکاری اجتماعی آرامش در سال...