برچسب: پهلوانان آباده

نگاهی به ورزش‌های سنتی؛ تاریخچه زورخانه‌ها در آباده ۱

نگاهی به ورزش‌های سنتی؛ تاریخچه زورخانه‌ها در آباده

اولین زورخانه در آباده درباره تاریخچه اولین زورخانه در آباده اطلاع دقیقی در دست نیست در این باره ما فقط اطلاعات شفاهی سالخوردگان را داریم و اطلاعات نوشتاری در دست نیست. بنابراین به درستی...

پهلوانان آباده ۰

پهلوانان آباده

پهلوانان آباده پهلوان اکبر خیامی یکی از اهالی آباده از قلعه نارنجی به نام پهلوان اکبر خیامی بود .سالها بود که به اصفهان رفته بود و به شغل بازرگانی در گاراژ اطمینان ( گاراژمسافربری...